K?yl?lerden pazar tepkisi

?anakkale?de, cuma g?nleri kurulan ve yenileme projesi nedeniyle belediye taraf?ndan y?k?lan semt pazar?n?n yerine ge?ici olarak kurulan pazarda yer bulamayan k?yl?ler, tepki g?sterdi.


?anakkale?de, cuma g?nleri kurulan ve yenileme projesi nedeniyle belediye taraf?ndan y?k?lan semt pazar?n?n yerine ge?ici olarak kurulan pazarda yer bulamayan k?yl?ler, tepki g?sterdi.
Lapseki, Bayrami?, Yenice, Ezine, Ayvac?k il?elerine ba?l? k?ylerden gelip, her cuma g?n? semt pazar?nda tezgah a?arak ?r?nlerini satan k?yl?ler, ge?en hafta y?k?lan semt pazar?n?n yerine ge?ici olarak kurulan pazarda yer bulamad?. K?yl?ler bunun ?zerine, tepkilerini dile getirmek i?in Cumhuriyet Meydan??na do?ru y?r?y??e ge?ti.
?anakkale Belediyesi?nin, ge?ici semt pazar?nda yaln?zca merkezdeki pazar esnaf?na yer verdi?ini belirten k?yl?ler, tezgahlar?n? a?amad?klar?n? belirttiler. K?yl?lerin olu?turdu?u kalabal?k ?zerine ?evik kuvvet olay yerine geldi. K?yl?ler, daha sonra ?evik kuvvet e?li?inde pazar yerine d?nd?. Satamad?klar? i?in ?r?nlerin ??r?yece?ini ifade eden k?yl?ler, eve d?nerken b?t?n ?r?n? d?kmek zorunda kalacaklar?n? belirttiler. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net