Atat?rk an?l?yor

T?rkiye Cumhuriyeti?nin kurucusu Mustafa Kemal Atat?rk, ?l?m?n?n 69. Y?l d?n?m?nde ?e?itli t?ren ve etkinliklerle an?lacak.


T?rkiye Cumhuriyeti?nin kurucusu Mustafa Kemal Atat?rk, ?l?m?n?n 69. Y?l d?n?m?nde ?e?itli t?ren ve etkinliklerle an?lacak.
Ankara?da ilk t?ren bug?n An?tkabir?de d?zenlenecek. Cumhurba?kan? Abdullah G?l, protokole dahil devlet erkan?n?n olu?turaca?? kortej e?li?inde Aslanl? Yol?dan y?r?yerek saat 09.05?te mozoleye ?elenk koyacak. Cumhurba?kan? G?l??n An?tkabir ?zel Defteri?ni imzalamas?n?n ard?ndan, korteje dahil olmayan sivil ve askeri erkan ile ??renciler sayg? ge?i?inde bulunacak. An?tkabir, resmi t?renlerin ard?ndan saat 11.00?de halk?n ziyaretine a??lacak. Kordiplomatik duayeni taraf?ndan da saat 15.00?te An?tkabir?e ?elenk konulacak.
T?m resmi ve ?zel okullarda da anma programlar? ger?ekle?tirilecek.
An?tkabir ile ayn? anda Ulus Atat?rk An?t?, S?hhiye Zafer An?t? ve Atat?rk Orman ?iftli?i Atat?rk an?tlar?nda da saat 09.05?te ?elenk koyma t?renleri yap?lacak.
Atat?rk, ?lke genelinde de yap?lacak etkinliklerle an?lacak. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net