?eytan m??teri hizmetleri

 • - ?eytan m??teri hizmetleri, buras? cehennem, buyrun...- Bizim hafta sonu i?in rezervasyonumuz vard?, iptal s?z konusu mu acaba?


  - ?eytan m??teri hizmetleri, buras? cehennem, buyrun...
  - Bizim hafta sonu i?in rezervasyonumuz vard?, iptal s?z konusu mu acaba?
  ***
  - ?eytan m??teri hizmetleri iyi g?nler diler...
  G?nah hesab?n?z? ??renmek i?in 1?e
  Cehennem hakk?nda bilgi almak i?in 2?ye
  ?yi bir intihar?n s?rlar?n? ??renmek i?in 3?e
  En g?zel k?zartma tarifleri i?in 4?e
  Size en yak?n satanist topluluk i?in 5?e
  ?eytan hakk?nda bilinmeyen ger?ekleri ??renmek i?in 6?ya
  Popstar ve BBG?deki son durumu ??renmek i?in 7?ye
  Ruhunuzu satmak i?in 9?a bas?n?z...
  - ?eytan m??teri hizmetleri, nas?l yard?mc? olabilirim...
  - ??i g?nler, ben ?ok acele bir i? yapt?m ama ?eytan kar??mad?. Bir sorun mu var acaba diye soracakt?m.
  - Beyefendi manyak m?s?n?z?
  - ?leri derecede...
  ***
  - D?n al?p g?t?rd???n?z mal? yine satamadan geri getirmi?siniz...
  - ?kinci el piyasada ge?ici durgunluk s?z konusu beyefendi. Yapabilece?imiz bir ?ey yok. Ama yine de Allahtan ?m?t kesilmez, evet ?m?t...
  - Allahtan ?midimi, evet ?midimi kesmeseydim, sizi aramazd?m herhalde!
  - Olabilitesi var!
  ***
  - ?eytan m??teri hizmetleri, iyi g?nler!
  - ?ey, iyi g?nler... Ben paradan puldan memnun kalmad?m da...
  - Evet?
  - E, ?r?n? geri iade etmek istiyordum, ruhumu arzu edecektim!
  - Maalesef bu m?mk?n de?il!
  - Yetkili biriyle g?r??mek istiyorum karde?im, ne demek!
  - Sus len ruhsuz!
  ***
  - ?eytan m??teri hizmetleri!
  - Karde?im, ge?en sizin arkada?lardan biri i?ime girdi! Nas?l ??kart?caz onu?
  - ?ks?r?n l?tfen!
  - ?hh? ?h?!
  - ??kt? m??
  - Yok, hala k?t? bir ki?iyim ben!
  - Yapabilece?imiz bir ?ey yok, onla birlikte ya?amak zorundas?n art?k!
  ***
  - K?t? g?nler, nas?l yard?mc? olmayabilirim?
  - Alo iyi g?nler, benim bir maruzat?m olacakt?...
  - Buyrun...
  - Burada bir arkada? var, size pabucunuzu ters giydirdi?ini s?yl?yor!
  - Gelsin, bir deneyelim, m?lakat? ge?erse i?e al?r?z...
  www.evrensel.net