Chavez Aznar?a sert ??kt?: O ger?ek bir fa?ist

?ili?de d?zenlenen ve Latin Amerika ile ?ber Yar?madas? ?lkelerinin devlet ve h?k?met ba?kanlar?n? bir araya getiren 17. ?bero-Amerika zirvesine kat?lan Venez?ella Devlet Ba?kan? Hugo Chavez, eski ?spanya Ba?bakan? Jose Maria Aznar i?in ?ger?ek bir fa?ist? dedi.


?ili?de d?zenlenen ve Latin Amerika ile ?ber Yar?madas? ?lkelerinin devlet ve h?k?met ba?kanlar?n? bir araya getiren 17. ?bero-Amerika zirvesine kat?lan Venez?ella Devlet Ba?kan? Hugo Chavez, eski ?spanya Ba?bakan? Jose Maria Aznar i?in ?ger?ek bir fa?ist? dedi.
?spanya ??verenler ?rg?t? Konfederasyonu Ba?kan? Gerardo Diaz Ferran??n ?Venez?ella, Bolivya ve Ekvator?da hukuki g?ven eksikli?i derin endi?e yarat?yor? s?z?ne sert kar??l?k veren Chavez, ???verenler bize gelip belgeler g?sterip, tek ??z?m?n serbest ticaret oldu?unu s?yl?yorlar ve bunu tavsiye ediyorlar. Sadece serbest ticaret diye ba??rmaya ve bize sald?rmaya geliyorlar. Venez?ella ad?na bu tip g?r??leri reddediyorum? dedi.
Chavez, 11 Nisan 2002 tarihinde Venez?ella?da kendisine kar?? ger?ekle?tirilmek istenen ve iki g?n s?ren darbe giri?imini destekledi?i gerek?esiyle d?nemin ?spanya h?k?metini su?lad?.
Chavez, ?spanya Kral? Juan Carlos ve Ba?bakan Jose Rodriguez Zapatero?nun da bulundu?u salonda yapt??? konu?mada, Aznar?dan ?ger?ek bir fa?ist? diye bahsetti ve eski Ba?bakan? ?ABD?nin s?zlerini pazarlamakla? su?lad?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net