11 Kasım 2007 00:00

Hamas, Abbas?a ?Annapolis?e gitme? dedi

Hamas hareketinin ?nde gelen isimlerinden eski D??i?leri Bakan? Mahmud Zahar, bu ay sonunda yap?lmas? ?ng?r?len ?srail ve Filistin aras?ndaki Annapolis Bar?? Konferans??ndan sonu? ??kmayaca??n? ifade ederek,

Paylaş

Hamas hareketinin ?nde gelen isimlerinden eski D??i?leri Bakan? Mahmud Zahar, bu ay sonunda yap?lmas? ?ng?r?len ?srail ve Filistin aras?ndaki Annapolis Bar?? Konferans??ndan sonu? ??kmayaca??n? ifade ederek, ?sonbaharda yapraklar d??ecek, ortada bir ?ey olmad??? g?r?lecek? dedi.
Zahar, Hamas taraftarlar?nca Gazze ?eridi?nin kuzeyindeki Cebaliye?de d?zenlenen destek g?sterisinde yapt??? konu?mada, Bat? ?eria?daki Filistin y?netimini ele?tirdi ve Annapolis?e kat?lmamaya ?a??rd?. Zahar, Filistin Y?netimi Ba?kan? Mahmud Abbas??n, ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice ile g?r??melerine at?fta bulunarak, ?Filistin halk?n? abluka alt?nda tutanlarla selamla?mak bile ?ok ay?pt?r? dedi.
Ka??r?lan askerler
2006 Haziran??nda Gazze ?eridi ile s?n?rda ka??r?lan ?srailli asker Gilad ?alit kar??l???nda Filistinli tutuklular?n serbest b?rak?lmas? pazarl?klar?na da de?inen Zahar, ?alit?e kar?? ?srail cezaevlerindeki t?m tutuklular?n serbest b?rak?lmas?n? istediklerini s?yledi. Zahar ayr?ca, Bat? ?eria?daki baz? Filistin kentlerine yanl??l?kla giren ?sraillilerin Filistin polislerince iade edilmesini de ele?tirdi ve ?Bizim insanlar?m?z cezaevlerinde iken onlar?n sal?verilmesi kabul edilemez? dedi.
Zahar ayr?ca, ?Hamas?? k?nayan ve Gazze ?eridi?nde y?netime darbe ile el koymas? nedeniyle yasad??? bir ?rg?t olarak ilan edilmesi i?in bir karar tasar?s? haz?rlayan? Filistin?in BM nezdindeki temsilcisi Ziyad Mansur?u da ?iddetle ele?tirdi ve Mansur?u, ?srail?in ?i?birlik?isi? olarak nitelendirdi. Zahar, Mansur?un derhal Filistin?e ?ekilmesi ve kendisinin cezaland?r?lmas? gerekti?ini s?yledi.
?ki Filistinli ?ld?r?ld?
Bu arada ?srail askerlerinin, Gazze?deki g?venlik duvar? yak?n?nda 2 Filistinliyi ?ld?rd??? bildirildi. ?srail ordusundan yap?lan a??klamada, b?lgeye ?patlay?c? yerle?tirdi?inden ??phelenilen? iki ki?iye askerlerin ate? a?t?klar?n?, 2 Filistinlinin ?ld??? belirtildi. ?len Filistinlilerin kimlikleri ve olay?n ayr?nt?lar?yla ilgili a??klama yap?lmad?. (DI? HABERLER)
ÖNCEKİ HABER

ABD yanl?s? d?rt a?iret lideri ?ld?r?ld?

SONRAKİ HABER

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı hakim karşısına çıktı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa