ABD yanl?s? d?rt a?iret lideri ?ld?r?ld?

Irak??n ba?kenti Ba?dat??n kuzeydo?usundaki Diyala b?lgesinde ?nceki g?n d?zenlenen intihar sald?r?s? sonucu Amerikan ordusu yanl?s? 4 a?iret liderinin ?ld?r?ld??? bildirildi.


Irak??n ba?kenti Ba?dat??n kuzeydo?usundaki Diyala b?lgesinde ?nceki g?n d?zenlenen intihar sald?r?s? sonucu Amerikan ordusu yanl?s? 4 a?iret liderinin ?ld?r?ld??? bildirildi.
Irak polis yetkilisi, bir intihar bombac?s?n?n ?eyh Fayez Lafta?n?n Halis kenti yak?nlar?ndaki evinde ?zerindeki bombalar? patlatmas? sonucu aralar?nda Lafta?n?n da bulundu?u 4 a?iret liderinin ?ld???n? belirtti. Yetkili, ?lenlerin t?m?n?n Amerikan ordusunu destekleyen a?iret liderlerini bir araya getiren ?Diyala Uyan?? Konseyi? ?yesi oldu?unu kaydetti.
Amerikan ordusu da yay?mlad??? bildiride, ?eyh Fayez Lafta?n?n ?nceki g?n evinde d?zenlenen sald?r? sonucu ?ld???n? do?rulad?. ?eyh Fayez Lafta?n?n, Diyala b?lgesinde ?g?venli?in sa?lanmas?? ve ?uzla?ma? i?in ?al??an etkili liderlerden biri oldu?u bildirildi. Bildiride ayr?ca, ?len di?er a?iret liderleriyle ilgili a??klama yer almazken, sald?r?da iki Irakl? sivilin ?ld???, bir ki?inin yaraland??? kaydedildi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net