Dubai?de in?aat halindeki k?pr? ??kt?


Birle?ik Arap Emirlikleri?nin yeni turizm ve ticaret ?ehri Dubai?de in?aat halindeki bir k?pr?n?n ??kmesi sonucu 7 in?aat i??isinin ?ld??? ve 15 i??inin de yaraland??? bildirildi. Bir vincin tamamlanmam?? k?pr?ye vurmas?n?n ard?ndan ??ken in?aat?n oteller b?lgesinin ?ok yak?n?nda oldu?u belirtildi. ?n?aattaki Asyal? i??ilerden biri k?pr? ??kt???nde ?zerinde ?al??an 30-40 kadar i??i oldu?unu s?ylerken, Dubai polisi m?hendislerin sahada sorunu ara?t?rd?klar?n? ve yaralanan i??ilerin devlet hastanelerine kald?r?ld???n? a??klad?. Dubai?de ocak ay?nda yine in?aat halindeki bir g?kdelende ??kan yang?nda 2 i??i hayat?n? kaybetmi?, 60 i??i de yaralanm??t?.
?n?aat sekt?r?nde ?ok h?zl? bir b?y?menin ya?and??? Birle?ik Arap Emirlikleri?nde ?al??an i??ilerin ?ok b?y?k ?o?unlu?u Hindistan ve Pakistan gibi Asya ?lkelerinden geliyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net