Ta?eron kabloyu kesiyor ?sabotaj var? diyor

Telekom i??ilerinin grev k?r?c?l???na izin vermemesi ?zerine Telekom Avrupa Yakas? ?l M?d?r? Mehmet Beytur ile ta?eron firma yetkilileri yeni bir y?ntem denemeye ba?lad?.


Telekom i??ilerinin grev k?r?c?l???na izin vermemesi ?zerine Telekom Avrupa Yakas? ?l M?d?r? Mehmet Beytur ile ta?eron firma yetkilileri yeni bir y?ntem denemeye ba?lad?. Ar?zalanan kablolar? testere ile kesen ta?eron firma ?al??anlar? daha sonra ?sabotaj yap?ld?? diyerek ar?zalar? yapmaya ?al???yor.
?nceki gece K???k?ekmece Aykosan Sanayi Sitesi ?n?nde yer alt?ndan ge?en ?? kablonun ar?zalanmas? ?zerine yakla??k 5 bin abonenin telefon ve internetleri kesildi. Ta?eron firma ?al??anlar? ar?zan?n bildirilmesinin ard?ndan olay yerine gelerek kablolar? kesti. Grev g?zc?lerinin de olay yerine gelmesinin ard?ndan ta?eron firma ?al??anlar? ?sabotaj yap?ld???n?? iddia ederek polis ?a??rd?.
Haber-?? 1 No?lu ?ube Ba?kan? Levent Dokuyucu, ?B?lge ?al??ma M?d?rl????n?n raporlar?na g?re as?l i?in alt i?verenlerce yap?lmayaca?? a??k bir ?ekilde ifade ediliyor. Bu raporu g?stererek ar?zan?n yap?lmas?na izin vermedik. Ta?eronlar ar?za olunca kabloyu kesiyorlar ard?ndan da ?sabotaj var? diyorlar. ?Ortada sabotaj var, yasalar?n d???nda? diye yapmaya ?al???yorlar. Halk ile bizleri kar?? kar??ya getirmeye ?al???yorlar? diye konu?tu. Dokuyucu, h?l? 150 i??inin K???k?ekmece?de oldu?unu ve n?bet tutmaya devam ettiklerini ifade etti. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net