Perez bug?n, Abbas yar?n geliyor

?srail Cumhurba?kan? ?imon Peres, Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n davetlisi olarak bug?n Ankara?ya geliyor.


?srail Cumhurba?kan? ?imon Peres, Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n davetlisi olarak bug?n Ankara?ya geliyor. Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas da yar?n Ankara?da olacak. Sal? g?n? de ?ankaya K??k??nde G?l, Peres ve Abbas aras?nda ???l?? bir g?r??me ger?ekle?ecek. Ortado?u sorununun ele al?naca?? g?r??menin ard?ndan ortak bas?n toplant?s?n?n yap?lmas? bekleniyor.
Ayn? g?n Peres ve Abbas TBMM?ye hitap edecekler. B?ylece, TBMM ?yelerinin, Ortado?u sorununun iki taraf?n?n g?r??lerini birinci elden dinleme f?rsat? olacak.
?te yandan ?imon Peres, TBMM?ye hitap eden ilk ?srail devlet ba?kan? olacak. Peres?in TBMM?deki konu?mas?ndan bir g?n ?nce TBMM Ba?kan? K?ksal Toptan?? da ziyaret etmesi bekleniyor. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net