?lk?c?lerden ka?arken a??r yaraland?


?anakkale?nin Biga ?l?esi?nde ?lk?c?ler taraf?ndan s?rekli tehdit edildi?i s?ylenen Atat?rk Anadolu Lisesi 2. s?n?f ??rencisi M.B. (15) kald??? yurda giderken ?lk?c? bir grubun sald?r?s?na u?rad?. Sald?r?dan ka?mak isteyen M.B?ye yoldan ge?en kamyon ?arpt?. Kazada a??r yaralanan M.B ?anakkale Devlet Hastanesi?ne kald?r?larak yo?un bak?ma al?nd?. M.B?nin K?rt?e m?zik dinledi?i i?in yurtta kalan ?lk?c?ler taraf?ndan s?rekli tehdit edildi?i yurt idaresinin ise buna g?z yumdu?u iddia edildi. (?anakkale/EVRENSEL)
www.evrensel.net