N?kleer santral ?ld?r?r

?stanbul ?evre konseyi, Do?a Sava???lar? ?evre ?rg?t?, S?rd?r?lebilir Ekolojim Ya?am Derne?i, Be?ikta? Atat?rk heykeli ?n?nde ?N?kleer yasa tasar?s?n?n? TBMM?den ge?mesini protesto etti.


?stanbul ?evre konseyi, Do?a Sava???lar? ?evre ?rg?t?, S?rd?r?lebilir Ekolojim Ya?am Derne?i, Be?ikta? Atat?rk heykeli ?n?nde ?N?kleer yasa tasar?s?n?n? TBMM?den ge?mesini protesto etti.
Bir?ok ?evre ?rg?t? temsilcisinin de destek verdi?i bas?n a??klamas?nda; ?stanbul ?evre Konseyi Genel Sekreteri T?rksen Ba?er Kafao?lu, n?kleer santrallerin kabul?n? istemenin, t?m d?nyay? n?kleer ??pe d?n??t?rmek anlam?na geldi?ini belirtti. Kafao?lu, ?N?kleer santral ihalelerinin, kimler i?in ve nas?l yap?ld???, ucuz ve eski teknolojik se?imlerle nas?l bir risk alt?nda oldu?umuz bizleri korkutuyor? dedi. Kafao?lu, geli?mi? ?lkelerin bu teknolojiyi ?oktan ask?ya ald?klar?n? belirterek ?Bu tamamen uluslararas? lobi faaliyetlerinin yeni pazar aray???n?n sonucudur? diye konu?tu. A??klamada k?sa bir konu?ma yapan Prof. Dr. Orhan Kuran da ?B?t?n d?nya bu teknolojiden vazge?ip yeni enerji ?retim aray??lar?na girmi?ken bizdeki bu durumu anlamak imkans?z? dedi. (?stanbul /EVRENSEL)
www.evrensel.net