Erdo?an ?Ayd?n? Cumhuriyet karanl?k

Cumhuriyet gazetesi eski yazar? Erdo?an Ayd?n??n kat?ld??? bir program?n ROJ TV?de yay?nlamas? sonucu gazetedeki i?ine son verilmesi, Gelece?imizi ?stiyoruz ?stanbul ?nisiyatifi taraf?ndan Cumhuriyet gazetesi ?n?nde yap?lan bas?n a??klamas?yla protesto edildi


Cumhuriyet gazetesi eski yazar? Erdo?an Ayd?n??n kat?ld??? bir program?n ROJ TV?de yay?nlamas? sonucu gazetedeki i?ine son verilmesi, Gelece?imizi ?stiyoruz ?stanbul ?nisiyatifi taraf?ndan Cumhuriyet gazetesi ?n?nde yap?lan bas?n a??klamas?yla protesto edildi.
?Erdo?an bizim Ayd?n??m?zd?r. Dokunamazs?n?z? pankart? ta??yan grup ad?na bas?n a??klamas? yapan Zeynep ?atalkaya, T?rkiye?nin yak?n tarihinde ilerici, demokrat, kesim i?in ?nemli bir yeri olan Cumhuriyet gazetesinin art?k ?ovenizmin yay?n organ?na d?n??t??? yorumunu yapt?. ?G?r?nen k?y k?lavuz istemez. Cumhuriyet gazetesi ne solcu ne demokrat ne de ilericidir? diyen ?ataklaya ??yle devam etti: ?MHP?ye ?vg?ler d?zen, k?z?l elma koalisyonunun s?zc?l???n? yapan, sermaye ?evrelerine methiyeler d?zen, K?rt sorununda e?itlik?i ve demokratik bir yakla??m yerine askeri m?dahaleyi savunun bir gazetedir.? ?atalkaya, Cumhuriyet, Vakit ve Zaman gazetelerinin hepsinin birden i? milliyet?ili?e gelince ?ahin kesildiklerini de belirterek ?bir ayd?n? hedef tahtas?na koyman?n ne gibi sonu?lar yarataca??n ac? tarimizden biliyoruz? dedi. ?Karanl??a Kar?? ?zg?r Demokratik T?rkiye?, ?Emperyalizme, Gericili?e, Militarizme Son? sloganlar? atan grup bas?n a??klamas?n?n ard?ndan da??ld?. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net