Kanal 1?de ?bo Show ata??

Turgay Ciner?in kanal? Kanal 1, birer birer el konan Atv?nin programlar?n? transfer etmeye haz?rlan?yor. RT?K?le aras? bozulan ?brahim Tatl?ses?i kadroya katan Ciner?in bir?ok dizi i?in de g?r??meleri s?rd?rd??? ifade ediliyor


Turgay Ciner?in kanal? Kanal 1, birer birer el konan Atv?nin programlar?n? transfer etmeye haz?rlan?yor. RT?K?le aras? bozulan ?brahim Tatl?ses?i kadroya katan Ciner?in bir?ok dizi i?in de g?r??meleri s?rd?rd??? ifade ediliyor.
Hen?z ihalesi yap?lmayan Atv, kan kaybediyor. Atv?nin sahibiyken ?irketlerine el kondu?u i?in yaln?zca Kanal 1?le yola devam eden Turgay Ciner, ?bo Show?u transfer etti.
Asker ?l?mlerinin ya?and??? gece ekranda dans?z oynatt??? haberi nedeniyle canl? yay?nda bir milletvekili ve RT?K ?yeleriyle tart??an ?brahim Tatl?ses?in program? ge?en hafta yay?ndan kald?r?lm??t?.
Medyatava?n?n verdi?i bilgiye g?re ?brahim Tatl?ses ?bo Show i?in ?nceki g?n Kanal 1?le anla?t?.
?brahim Tatl?ses atv?deki program?n?n yay?ndan kald?r?lmas?n?n nedenini ?u s?zlerle a??klam??t?:
??ehit haberlerinin ac?s?yla y?re?imizin yand??? bu d?nemde, ?lke menfaatlerinin her?eyin ?zerinde oldu?u bilinci ile hareket ederek; Atv y?neticileriyle yapt???m?z g?r??me neticesinde, ?bo Show program?m?z?n sona erdirilmesine karar vermi? bulunmaktay?z.? (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net