?talya?da taraftar kavgas?: 1 ?l?

?talya?da, Lazio ile Juventus taraftarlar? aras?nda ??kan kavgada 1 ki?i hayat?n? kaybetti. ?talya?n?n Arezzo kenti yak?nlar?nda, A1 otoban? ?zerindeki bir dinlenme tesisinde, futbol taraftarlar? aras?nda ??kan kavga, bir ki?inin ?l?m?yle sonu?land?


?talya?da, Lazio ile Juventus taraftarlar? aras?nda ??kan kavgada 1 ki?i hayat?n? kaybetti. ?talya?n?n Arezzo kenti yak?nlar?nda, A1 otoban? ?zerindeki bir dinlenme tesisinde, futbol taraftarlar? aras?nda ??kan kavga, bir ki?inin ?l?m?yle sonu?land?.
Edinilen bilgiye g?re Arezzo yak?nlar?ndaki Badia al Pino?daki dinlenme servisinde, SS Lazio ile FC Juventus taraftarlar? aras?nda kavga ??kt?. Kavga, ba?kent Roma?n?n SS Lazio tak?m?n? destekleyen 26 ya??ndaki bir erkek taraftar?n ?l?m?yle sonu?land?. Romal? taraftar tabancayla edilen ate? neticesinde ya?am?n? yitirdi. Olay yerine ula?an polis ekibinin amiri Vincenzo Giacobbe, konuya ili?kin yapt??? ilk a??klamada, ?Olaydan b?y?k ?z?nt? duyduk. Olay?n nas?l meydana geldi?ini ara?t?r?yoruz. Sorumluyu tespit etti?imizde gereken yap?lacakt?r? dedi. Bu arada bahis ooyunlar?n? d?zenleyen Snai adl? kurulu?tan yap?lan a??klamada, olay sonras?nda ?talya?daki bu hafta oynanacak bahis oyunlar?n?n da iptal edildi?i a??kland?. A??klamada, ?Lazio taraftar?n?n ?l?m?yle sonu?lanan vahim hadiseye ili?kin h?k?met ve futbol yetkilileri taraf?ndan al?nacak karar beklenirken, Seri A?ya ili?kin bahis oyunlar?n?n kabul? de durdurulmu?tur? denildi. ?te yandan Inter ile Lazio aras?nda oynanacak lig ma??n ileri bir tarihe ertelendi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net