ABD tatbikat?na davetsiz misafir

Japonya ile Tayvan aras?ndaki sularda ge?en g?nlerde tatbikat d?zenleyen Amerikan donanmas?, askeri manevran?n ortas?na dalan ?davetsiz misafir? ile deh?ete d??t?


Japonya ile Tayvan aras?ndaki sularda ge?en g?nlerde tatbikat d?zenleyen Amerikan donanmas?, askeri manevran?n ortas?na dalan ?davetsiz misafir? ile deh?ete d??t?. ?ngiltere?de yay?nlanan ?The Daily Mail? gazetesinin haberine g?re Amerikan tatbikat?n?n ortalar?na do?ru, USS Kitty Hawk u?ak gemisinin yan? ba??nda ?in donanmas?na ait Song tipi denizalt? ortaya ??k?verdi. Olay, ?in denizalt?s?n? burnunun dibinde g?ren Amerikan taraf?nda pani?e yol a?arken, ABD donanmas?n?n ?en g??l? ve atik oldu?u? iddias? da yerle bir oldu.
Normal ?artlarda u?ak gemisini korumakla g?revli olan 10 kadar sava? gemisi ve 2 denizalt?ya fark ettirmeden yan? ba?lar?ndan bitiveren ?in denizalt?s?n?n Kitty Hawk?a torpil menzil mesafesi kadar yakla?mas? ?zerine, tatbikata kat?lan gemiler alarm durumuna ge?irildi. ?in?in giderek b?y?yen askeri g?c?, ABD?yi uzundur rahats?z ediyordu.
NATO?ya g?zda??
?in denizalt?s?n?n ??kt??? gibi bir anda ortadan kaybolmas?n?n ard?ndan harekete ge?en Washington?daki diplomatik yetkililer, Pekin taraf?ndan resmi bir a??klama istedi. ?in y?netimi ise olay?n sadece bir tesad?f oldu?unu s?ylemekle yetindi.
NATO yetkililerinin, Pekin?in bu hareketiyle ba?ta ABD olmak ?zere t?m NATO ?yesi ?lkelere, askeri g?c? ve kapasitesi hakk?nda bir g?zda?? vermeyi ama?lad???n? vurgulad???n? aktaran Daily Mail, ?Ad?n?n a??klanmas?n? istemeyen bir NATO yetkilisi, olay? ?Ruslar?n, Sputnik uydusunu uzaya g?ndermesinin yaratt??? etkide ?ok edici? olarak nitelendirdi? diye yazd?. NATO yetkilileri, olay?n ABD donanmas?nda ?korku? yaratt???n? da s?yledi.
Bu arada ?in Song denizalt?s?n?n, ABD donanmas?na ?g?lge takibi? diplomatik krize de neden olurken, uzmanlar ise Pekin?in b?ylece Tayvan konusunda ABD?ye rest ?ekti?ini ifade ediyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net