Komplo fox 23,30

Yaln?zca, ?? ku?aktan en ba?ar?l? oyuncular? bir araya getirdi?i i?in bile izlenebilecek bir film.


Yaln?zca, ?? ku?aktan en ba?ar?l? oyuncular? bir araya getirdi?i i?in bile izlenebilecek bir film. Asl?nda ba?ka da bir ?zg?nl??? olmayan hareketli bir soygun ?yk?s?. Usta bir soyguncu olan Nick, art?k emekli olup kendisini caz bar?na ve k?z arkada??na adamay? d???nmektedir. Bu s?rada eski arkada?? Max?tan son bir soygun teklifi al?r. Fransa?dan gelen ?nemli bir tarihi eser i?ine, g?mr?k merkezinde ?al??an gen? ve h?rsl? Jack?in de kat?lmas?yla kadro tamamlan?r. Nick, Max?in i?erideki adam? olan gen?, yetenekli ve agresif h?rs?z Jackie ile i?birli?i yaparak e?siz par?ay? ele ge?irmek ve t?m finansal problemlerinden bir anda kurtulmak istemektedir.
www.evrensel.net