?Sersemler Evi? ?in?de sahnelenecek

?stanbul Devlet Tiyatrosu, ?Sersemler Evi? adl? oyununu, 15 ve 16 Kas?m?da ?in?de sahneleyecek.


?stanbul Devlet Tiyatrosu, ?Sersemler Evi? adl? oyununu, 15 ve 16 Kas?m?da ?in?de sahneleyecek. ?in Halk Cumhuriyeti?nin ?anghay ?ehrinde, ?anghay Dramatik Sanat Merkezi taraf?ndan d?zenlenen ve 30 Kas?m?a kadar s?recek, ?Asya ?a?da? Tiyatro Festivali?ne, ?stanbul Devlet Tiyatrosu da ?Sersemler Evi? oyunu ile kat?lacak. Toby Wilsher?in yaz?p-y?netti?i ve dekor tasar?m?n? yapt??? Sersemler Evi?nin ?beden dili? James Greaves?e, kost?m? Medine Yavuz?a, ????? ?nder Ar?k?a ait. Mehlika Balkan, Erkan Ta?d??en, Burak Karaman, Mustafa U?urlu, Kubilay Karsl?o?lu, T?lin ?zen?in rol ald??? oyunun konusu ??yle: Uzun zaman ?nce, f?rt?nal? bir gecede, bir gemi, ?stanbul k?y?lar?nda m?rettebat?yla birlikte karanl?k sulara g?m?l?r. Ge?en y?zy?llar?n ard?ndan baz? k?y?lar doldurulmu?, eskiden bat???n oldu?u yere bir bina in?a edilmi?tir. G?n?m?zde, bu d?rt katl? evin i?inde, merakl? bir ev sahibi, tuhaf kirac?lar? ile birlikte ini?li ??k??l? bir hayat s?rd?rmektedir. Evin temelleri aras?nda yatan denizciler, uzun uykular?ndan uyanarak bu k???k apartman?n i?indeki ilgin? maceralar?na ba?larlar. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net