Pakistan?da y?ksek gerilim

Devlet Ba?kan? General Pervez M??erref?in ola?an?st? hal ilan?yla ikinci darbeyi ger?ekle?tirdi?i Pakistan?daki gerilimin, bug?n had safhaya ??kmas? bekleniyor.


Devlet Ba?kan? General Pervez M??erref?in ola?an?st? hal ilan?yla ikinci darbeyi ger?ekle?tirdi?i Pakistan?daki gerilimin, bug?n had safhaya ??kmas? bekleniyor. Eski Ba?bakan Benazir Butto?nun ?a?r?s?yla Lahor?dan ba?kent ?slamabad?a ?uzun y?r?y??? d?zenlenmesi beklenirken, General?in polisi ise d?n y?r?y??e engel olaca??n? ilan etti. Buna kar??n Butto?nun lideri oldu?u ?Pakistan Halk Partisi? (PPP) ise ?Gerekirse ?at???r?z? a??klamas? yapt?.
Butto?dan ?u? d?n???
Lahor?dan ba?lamas? beklenen ?uzun y?r?y??? arifesinde ise Butto, ola?an?st? hal ilan?ndan ?nce M??erref ile ba?layan iktidar? payla?ma m?zakerelerini tamamen kesti?ini a??klad?. Butto, ?Art?k g?r??me olmayacak. Y?ntemi de?i?tirdim? dedi.
Butto, 8 y?l s?rg?nden sonra 18 Ekim?de Pakistan?a d?nm?? ve 1999?daki darbeden bu yana iktidar koltu?unda oturan M??erref ile se?imlerden sonra iktidar? payla?ma m?zakerelerine ba?lam??t?. Bu nedenle Butto?ya ?i?birlik?i? su?lamalar?nda da bulunulmu?tu.
PPP: Gerekirse direniriz
?te yandan General?in polisi, eylem ?ncesinde Butto?nun lideri oldu?u PPP?nin 250 ?yesini Kara?i?de tutuklad?. Buna ra?men Lahor?dan ?slamabad?a y?r?yeceklerini ilan eden PPP B?lgesel S?zc?s? Ferzana Raja ise ?E?er bizi durdurmaya kalkarlarsa, Lahor sokaklar?nda ?at??ma ??kar ve Pencap?ta sokak g?sterileri patlak verir? uyar?s?nda bulundu.
General?in polisi ise OHAL?e kar?? protesto g?sterileri d?zenlenmesini ?nlemek amac?yla bu ki?ilerin tutukland???n? belirtti. PPP s?zc?s?, tutuklanan ki?iler aras?nda partinin yerel lideri ile bir milletvekilinin de bulundu?unu kaydetti.
Lahor?da g?steri d?zenlenmesi planlanan yerlere t?m giri?leri kapatan polisin, parti ?yelerini bu yerlere girmeden ?nce tutuklad??? ??renildi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net