Chavez: Kral vah?i bir bo?a durmazsa da, oleyyy...

Venez?ella?n?n halk?? Devlet Ba?kan? Hugo Chavez ile ?spanya Kral? aras?ndaki s?z d?ellosu, halk?? liderin son ??k???yla d?n de s?rd?.


Venez?ella?n?n halk?? Devlet Ba?kan? Hugo Chavez ile ?spanya Kral? aras?ndaki s?z d?ellosu, halk?? liderin son ??k???yla d?n de s?rd?.
?ili?de d?zenlenen 17. ?bero-Latin Amerika Zirvesi?nde kendisine ?Kes sesini? diye ba??ran ?spanya Kral? Juan Carlos i?in ?vah?i bir bo?a? nitelemesinde bulunan Chavez, ?Kral vah?i bir bo?a gibiydi... Ben matador de?ilim, ama e?er durmazsa... Oleyyy? dedi.
Chavez, 2002 Nisan??nda Venez?ella?da kendisine kar?? darbe giri?iminden ABD?nin yan? s?ra d?nemin ?spanya Ba?bakan? Aznar?? da sorumlu tutarken, ??imdi ben soruyorum: 2002?de bana kar?? olan darbeyi Kral biliyor muydu? Beyefendi cevap verin; Venez?el-la?da me?ru bir h?k?mete kar?? darbeyi biliyor muydunuz?? ifadelerini kulland?. Darbe giri?iminin oldu?u binada ?spanya?n?n Caracas b?y?kel?isinin de bulundu?unu s?yleyen Chavez, ?Bir b?y?kel?inin, kral?n?n onay? olmadan darbecilere destek verece?ini d???nmek ?ok zor olur? dedi.
Hi?bir devlet ba?kan?n?n ba?ka bir devlet ba?kan?na ?Kes sesini? diyemeyece?ini ifade eden Chavez, ?Ben o s?rada Kral ile konu?muyordum? ifadelerini kulland?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net