Paral? askerler yine kan d?kt?!

Irak?ta bulunan paral? askerlerin yeni bir katliama imza att?klar? bildirildi. ABD?li bir ?zel g?venlik ?irketi olan DynCorp i?in ?al??an bir ?zel askerin Ba?dat?ta Irakl? bir taksi ?of?r?n? ?ld?rd??? kaydedildi.


Irak?ta bulunan paral? askerlerin yeni bir katliama imza att?klar? bildirildi. ABD?li bir ?zel g?venlik ?irketi olan DynCorp i?in ?al??an bir ?zel askerin Ba?dat?ta Irakl? bir taksi ?of?r?n? ?ld?rd??? kaydedildi.
Irak ??i?leri Bakanl??? S?zc?s? Abd?lkerim Halif, ?nceki g?n Ba?dat??n kuzeybat?s?ndaki El Otayfiye Mahallesi?nde DynCorp katillerinin a?t??? ate?te bir ki?inin ?ld???n?, olayla ilgili soru?turma ba?lat?ld???n? belirtti.
Irak?ta paral? asker sorunu, Amerikan ?zel g?venlik ?irketlerinden Blackwater??n ?al??anlar?n?n eyl?l ay?nda Irak?ta 17 sivili ?ld?rmesinin ard?ndan yo?un olarak g?ndeme gelmi?ti.
Kimyasal krizi
?te yandan, Irakl? eski rejim yetkilileri, ABD-Irak aras?nda krize neden oluyor. Irak Ba?bakan? Nuri Maliki, idam cezas?na ?arpt?r?lan ?Kimyasal Ali? lakapl? Ali Hasan El Mecid ve iki di?er yetkilinin infaz i?in teslim edilmedi?ini s?ylerken, bunun yasal olmad???n? da belirtti.
Bu a??klamaya kar??l?k Irak?taki Amerikan kuvvetlerinin komutan? General David Petreaus?un S?zc?s? Yarbay Steve Boylan ise idama mahkum edilen ?Kimyasal Ali? ve iki eski yetkilinin idam cezalar?n?n infaz? konusunda, Irak h?k?metini beklediklerini kaydetti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net