Baykal, DTP?ye tahamm?l edemiyor

CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal, DTP?nin, PKK?ye ?ter?r ?rg?t?? demedi?i s?rece demokratik siyasi bir parti olarak alg?lanmas?n?n m?mk?n olmayaca??n? s?yledi.


CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal, DTP?nin, PKK?ye ?ter?r ?rg?t?? demedi?i s?rece demokratik siyasi bir parti olarak alg?lanmas?n?n m?mk?n olmayaca??n? s?yledi.
Deniz Baykal, Habert?rk televizyonunda g?ndeme ili?kin sorular? yan?tlad?.
?T?rkiye?nin i?inde ?Kimsenin T?rkiye?yi b?lmek gibi d???ncesi yok? diyemeyiz, Meclis?in i?inde de var? diyen Baykal, ?DTP, ciddi bir problem. Sen ??k?p PKK?ya ter?r ?rg?t? diyemiyorsan, seni demokratik siyasi parti olarak alg?lamak m?mk?n de?il? diye konu?tu.
Baykal, ?Millet onlar? milletvekili se?ti. Milletvekili, se?ildi?i ilin de?il t?m ?lkenin temsilcisidir. Herkes se?ti?i milletvekilinin anlay???n? merak ediyor. Ter?rle m?cadelede net tav?r tak?nman?n ka??n?lmazl??? ortadad?r. DTP, demokratik bir parti midir, yoksa ter?r ?rg?t?n?n uzant?s? m?d?r? DTP, hem ter?r ?rg?t?n?n uzant?s?d?r, hem de T?rkiye?de hukuki siyasi parti olarak devam edecek. B?yle bir ?ey olabilir mi? Bu do?ru de?il? dedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net