taBeL? yaz?lar

 • * Gen?li?imi kaybettim. Y?K Pahas?na!


  * Gen?li?imi kaybettim. Y?K Pahas?na!
  * Sorun ne?
  Sorun yok!
  Sorun etme.
  Sorun de?il...
  * Beynelmilel filmi 12 Eyl?l?e farkl? a??dan yakla?t??? i?in ?ok be?enilmi?. Ne diyelim, yapan?n yan?na filim kal?yor!
  * ?st? kals?n!
  ?st? yok ki...
  ?steleme o zaman!
  * T?re cinayetleri bitmek bilmiyor. Hayat?m?z tiyaT?RE!
  * ?ak-o-ka!
  ?ak-bu-ka!
  ?ak-?u-ka!
  * Kanamal? bir hasta i?in ?ok acele ?namus belas?na? d?k?lm?? kan aran?yor!
  * Baba sana anne diyebilir miyim?
  De kanki seninle kuzen say?l?r?z!
  * Beyaz ?nl?kl?ler y?r?d?. Karanl??a kar??!
  * Bana onun kellesini de?il kendisini getirin!
  Nas?l olur abi, adam kelle koltukta geziyor!
  ?yi o zaman sadece koltu?u getirin!
  * Rahat yok huzur yok bir bilseniz nas?l da girdik acayip bir tela? i?ine
  Kimseye g?venemiyoruz, tuvalette bile huzur yok! Biri bizi g?zetliyor diye!
  * F tipi cezaevlerine hep birlikte ba??ral?m!
  Yeter Feeeeeeeeee!
  * Eskiciden ?S?t i?tim dilim yand?, d?k?ld? dilim yand?? adl? t?rk?deki kilim sat?l?kt?r!
  * T?rk Tarih Kurumu?na, daha ?nce tarihe tan?kl?k etmemi? bay-bayan eleman al?nacakt?r!
  * El elden ?st?nse, elim benim elimden ?st?n olan?n g?z?ne girsin!
  Veli Bayrak/Ankara
  www.evrensel.net