??eride d??ar?da operasyon

T?rk Hava Kuvvetleri?ne ait sava? u?aklar?n?n Kuzey Irak?ta PKK?ye ait oldu?u iddia edilen b?lgeleri bombalad??? bildirildi.


T?rk Hava Kuvvetleri?ne ait sava? u?aklar?n?n Kuzey Irak?ta PKK?ye ait oldu?u iddia edilen b?lgeleri bombalad??? bildirildi. Ba?bakan Erdo?an, konuyla ilgili ?haberim yok? diye konu?urken, operasyon ?ncesinde Genelkurmay 2. Ba?kan? Ergin Saygun?un Erdo?an?? ziyaret etmesi dikkat ?ekti. Ak?am saatlerinde de s?n?rdaki karakollara helikopterlerle ?ok say?da komando indirildi.
Tezkerenin meclisten ge?mesinin ard?ndan T?rk sava? u?aklar? ilk kez s?n?r? ge?erek Kuzey Irak?ta PKK?ye ait oldu?u ?ne s?r?len noktalar? vurdu. D?n sabaha kar?? saat 02.00?de s?n?r? ge?en sava? u?aklar?, PKK?lilerin bar?nd??? ?ne s?r?len bir karakol binas? ile baz? hedefleri ate? alt?na ald?.
Zaho Emniyet M?d?r? A?ti Ko?er, T?rk sava? u?aklar?n?n, Silopi il?esi G?r?ml? k?y? b?lgesinin tam kar??s?nda yer alan Kuzey Irak topraklar?na ge?ti?ini s?yledi. T?rk jetlerinin Vansora b?lgesinde bulunan Saddam d?neminden kalan ve terk edilen karakola yerle?en PKK?lileri hedef ald???n? belirten A?ti Ko?er, karakolun kullan?lamaz hale geldi?ini ve kendilerinin burada hasar tespitine ba?lad?klar?n? kaydetti.
A?ti Ko?er, T?rk sava? u?aklar?n?n irili ufakl? PKK kamplar?n?n bulundu?u s?n?r kesimindeki Haftanin ve Sinnaht b?lgelerinde ke?if u?u?u yapt?ktan sonra buralarda da baz? stratejik noktalar? vurdu?unu, u?aklar?n ?ukurca?ya kadar uzanan b?lgede u?tuktan sonra T?rk hava sahas?na girdi?ini s?yledi.
Erdo?an??n haberi yokmu?!
Konuyla ilgili olarak TBMM?de gazetecilerin sorular?n? yan?tlayan Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, ?Haberim yok? dedi. Ancak, operasyondan saatler ?nce 2. Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ergin Saygun?un Erdo?an?? ziyaret etmesi ve ba? ba?a g?r??mesi dikkat ?ekti.
S?n?rda hareketlilik
S?n?rdaki hareketlilik d?n ak?am saatlerinde de devam etti. S?f?r noktas?nda bulunan karakollara asker ve z?rhl? ara? sevk?yat? yap?ld?. Heziy ?ay? k?y?s?nda bulunan ?al??kan ve G?r?ml? kesimindeki karakollara Skorsky tipi helikopterlerle ?ok say?da ?zel e?itimli komandolar indirildi. Kobra tipi helikopterler ise s?n?r boyunda s?rekli u?u? yapt?.
Diyarbak?r 2?inci Hava Kuvvet Komutanl??? 8?inci Ana Jet ?ss??nde de d?n geceden bu yana b?y?k hareketlilik ya?an?yor. ?sten ard arda bomba y?kl? havalanan F-16 sava? u?aklar?n?n, s?n?r boyunda ke?if u?u?u yapt?klar? belirtildi.
Gabbar?da ?at??ma: 4 asker ?ld?
Bu arada ??rnak?ta askeri g??ler ile PKK?liler aras?nda ??kan ?at??mada aralar?nda 1 ?ste?menin de bulundu?u 4 asker ya?am?n? yitirdi, 9 asker yaraland?. Al?nan bilgiye g?re, Gabar Da???nda arazi arama tarama faaliyetlerinde bulunan askeri g??ler ile PKK?liler aras?nda ?at??ma ??kt?. Bu s?rada 1?i ?ste?men 4 asker hayat?n? kaybetti, 9 asker yaraland?. B?lgede operasyonlar?n devam etti?i bildirildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net