14 Kasım 2007 00:00

Can D?ndar TRT?ye m?d?r aday?

TRT Genel M?d?rl??? i?in gazeteci yazar Can D?ndar da aday g?sterilecek. RT?K, TRT Genel M?d?rl??? koltu?una oturacak muhtemel 3 ismi belirlemek i?in cuma g?n? toplanacak.

Paylaş

TRT Genel M?d?rl??? i?in gazeteci yazar Can D?ndar da aday g?sterilecek.
RT?K, TRT Genel M?d?rl??? koltu?una oturacak muhtemel 3 ismi belirlemek i?in cuma g?n? toplanacak. Genel M?d?rl?k i?in en kuvvetli aday?n ?brahim ?ahin oldu?u konu?ulurken, RT?K??n CHP?li iki ?yesi H?lya Alp ve ?aban Sevin?, ?ahin?e kar??, yay?nc?l?k alan?nda daha deneyimli oldu?unu d???nd?kleri Can D?ndar?? aday g?stermeye haz?rlan?yor.
Konuyla ilgili ANKA?ya a??klama yapan Sevin? ve Alp, ama?lar?n?n TRT?yi BBC gibi g??l? ve ?zerk bir kamu kurumu haline getirecek nitelikli bir y?netici bulunmas? oldu?unu kaydetti.
Sevin? ve Alp ??yle devam etti: ?TRT i?in kurumu bilen, yay?nc?, bu konuda kendini kan?tlam??, vizyon sahibi, deneyimli biri gerekiyor. TRT?nin mevcut yay?n imkanlar?n? bilen T?rkiye?nin AB vizyonuna sahip ??kan, hem TRT?yi, hem ?lkesindeki, hem d?nyadaki di?er yay?nc? kurulu?larla i?birli?i ve rekabet yapabilecek, Cumhuriyet de?erlerine sahip ??kan, t?m siyasi partilere e?it mesafede birine ihtiyac? var. Biz, cuma g?nk? se?imlerde Can D?ndar??n ismini ?nerecek ve kendisini bu g?rev i?in aday g?sterece?iz.? (Ankara/ANKA)
ÖNCEKİ HABER

?Kazanaca??m?za inan?yorum?

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa