Trabzonspor G?ney Amerika?da futbolcu ar?yor

Devre aras?nda transfer d???nen Trabzonspor, d?? transferde Brezilya ve Uruguay?da futbolcu aray??lar?n? s?rd?r?yor.


Devre aras?nda transfer d???nen Trabzonspor, d?? transferde Brezilya ve Uruguay?da futbolcu aray??lar?n? s?rd?r?yor.
Kul?p profesyonel ?ube menajeri Necmi Perekli, Brezilya ve Uruguay?da bulundu?u 10 g?nl?k s?re i?erisinde toplam 6 ma? takip etti?ini, ancak bu giri?imlerin acil bir hareket olarak de?erlendirilmemesi gerekti?ini belirtti. Oyuncu izleme ?al??malar?n?n kul?pler ad?na y?l i?erisinde rutin olarak de?erlendirilmesi gereken bir konu oldu?unun ifade eden Perekli, ??u anda yapmaya ?al??t???m?z eylem elimizdeki oyuncu portf?y?n? ?ekillendirmek ve ?e?itlendirmektir. Brezilya?da bulundu?umuz s?rede 10 g?nde Sao Paolo, Porte Alegre, Rio de Jenario ve Uruguay??n Montevideo kentlerinde 6 m?sabaka izledik. ?ar?amba g?n? bir kar??la?ma daha izledikten sonra T?rkiye?ye d?nece?im? dedi.
Yapt?klar? ?al??malar s?ras?nda bir?ok tespitinin oldu?unu ifade eden Perekli, ?Bunlar? ilerleyen s?re?te yenileriyle destekleyerek bir de?erlendirme yapaca??z. S?z konusu ?al??malar?n mevcut kadronun yeterlili?iyle ilgisi yok. Transfer s?rekli bir ?al??may? ve takibi gerektirir. Bizim ?u anda yapt???m?z da budur? diye konu?tu.
G.Saray haz?rl?klar?
Bu arada Trabzonspor, sahas?nda Galatasaray ile yapaca?? ma??n haz?rl?klar?n? s?rd?r?yor. Teknik direkt?r Ersun Yanal y?netiminde, Mehmet Ali Y?lmaz Tesisleri?nde yap?lan antrenmana milli oyuncular G?kdeniz, Jabi ile sakatl?klar? bulunan Tolga Zengin, Risp ve Ayman kat?lmad?. Kul?p doktoru Do?. Dr. Ahmet Kalayc?o?lu, Risp?in Galatasaray ma??nda oynamas?na engel bir durumun olmayaca??n? Tolga Zengin ve Ayman?? ise sar?-k?rm?z?l? tak?mla yapacaklar? ma?a yeti?tirmeye ?al??t?klar?n? s?yledi.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda iki grup halinde yar? sahada prese dayal? bir ?al??ma ger?ekle?tirdiler. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net