pop?ler tilki

  • Tilki bir g?n gezmeye ??kar. K?y?n meydan?na var?r. Bir duvara ??kar, ?evreyi seyre dalar.

    Tilki bir g?n gezmeye ??kar. K?y?n meydan?na var?r. Bir duvara ??kar, ?evreyi seyre dalar. Oradan ge?en k?y muhtar? ?a??r?r: ?Aaa, bir tilki!? K?y?n hocas? camiye giderken duvardaki tilkiyi g?r?r: ?Aaa, tilkiye bak!? Bakkal da oradan ge?erken ba??r?r: ?Hay Allah bir tilki!? Kahvedekiler merak edip d??ar? ??karlar. Onlar da tilkiyi g?r?nce ?a??r?rlar: ?Tilkiyi g?rd?n?z m?? Vallahi bir tilki bu!? Kalabal?k ?o?al?p sesler u?ultuya d?n???nce tilki ormana ka?ar. Ormana var?nca di?i tilkiye: ?Bug?n ??le vakti k?ye indim. ?nanmazs?n ama orada herkes beni tan?yor, bir pop?larite, bir pop?larite sorma... ??in garibi ben hi? birini tan?yorum...
    www.evrensel.net