Do?u?da kutup so?uklar?

Do?u Anadolu B?lgesi?nde so?uk hava hayat? olumsuz y?nde etkiliyor. B?lgede, gece en d???k hava s?cakl??? eksi 20 dereceyle Erzurum?da ?l??ld?.


Do?u Anadolu B?lgesi?nde so?uk hava hayat? olumsuz y?nde etkiliyor. B?lgede, gece en d???k hava s?cakl??? eksi 20 dereceyle Erzurum?da ?l??ld?. Balkanlar?dan gelen so?uk hava sisteminin etkisi alt?nda kalan Do?u Anadolu B?lgesi?nde gece en d???k hava s?cakl??? eksi 20 dereceyle Erzurum?da ?l??ld?. Di?er illerde ise gece en d???k hava s?cakl?klar?, Kars?ta eksi 8, Ardahan?da eksi 12, Erzincan ve I?d?r?da eksi 2 derece oldu.
Bug?n en y?ksek hava s?cakl?klar?n?n ise Erzurum?da 1, Erzincan?da 10, Kars?ta 7, I?d?r?da 11 ve Ardahan?da 4 derece olmas? bekleniyor. Yetkililer, b?lge genelinde bug?n k?sa s?reli kar ya????n?n beklendi?ini, kar ya????n?n daha sonra yerini yeniden so?uk hava ?artlar?na b?rakaca??n? ifade ettiler.
Bu arada, b?lge genelinde Erzurum?da 37 ve Mu??ta 9 k?y olmak ?zere, toplam 46 k?y yolunda kar nedeniyle ula??m sa?lanam?yor. ?l ?zel ?dare M?d?rl??? yetkilileri, k?y yollar?n?n ula??ma a??lmas? i?in ?al??malar?n aral?ks?z devam etti?ini kaydettiler. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net