Banka: Kelebek Etkisi

Film, her ?eyin ekonomi ?zerinden alg?lanmaya ?al???ld???, t?m politikalar?n borsa ?zerinden ?retildi?i g?n?m?z d?nyas?nda ?ok anlaml? bir film.


Film, her ?eyin ekonomi ?zerinden alg?lanmaya ?al???ld???, t?m politikalar?n borsa ?zerinden ?retildi?i g?n?m?z d?nyas?nda ?ok anlaml? bir film. Say?larla ve parayla aras? iyi olan bir grup uzman?n bir araya gelerek kurdu?u bir ?irket etraf?nda ya?ananlar? g?zler ?n?ne seriyor. Jim Doyle olas? borsa ??k??lerini ?nceden haber verecek bir sistem ?zerinde ?al??an dahi bir matematik?idir. Centa- Bank?in genel m?d?r? olan Simon O?Reilly onun dehas?n? fark edip kendisine ?al??malar?n? Centa-Bank b?nyesinde istedi?i kadar kaynak kullanarak ger?ekle?tirmesini sa?layacak bir teklifte bulunur.
www.evrensel.net