Polisin ?ld?rd??? taraftar topra?a verildi

Arezzo yak?nlar?ndaki dinlenme tesisinde, pazar g?n? polis kur?unuyla can veren Laziolu taraftar Gabriele Sandri, d?n topra?a verildi.


Arezzo yak?nlar?ndaki dinlenme tesisinde, pazar g?n? polis kur?unuyla can veren
Laziolu taraftar Gabriele Sandri, d?n topra?a verildi.
Sandri?nin, Roma?da Campitelli Meydan??ndaki Santa Rita Salonu?nda ziyarete a??lan naa??, ziyaret?i ak?n?na u?rad?. Naa??n 10. San Pio Kilisesi?nde ta??nmas?n?n ard?ndan ba?layan cenaze t?renine binlerce ki?i kat?ld?.
Cenaze t?renine kat?lan taraftarlar?n ezici ?o?unlu?u, destekledikleri tak?mlar?n renk ve simgelerini de ?zerlerinde ta??d?lar. Ancak, topluluk aras?nda Lazio?nun renkleri olan mavi-beyaz?n bask?n konumda olmas? da dikkati ?ekti.
Lazio tak?m?n?n oyuncular?, Sandri?nin ebeveyninin de bulundu?u cenaze merasimine tam kadro halinde kat?l?rken, Lazio?nun ezeli rakibi Roma?n?n kaptan? Totti de, Sanri?yi u?urlamak i?in gelmi? ?nl? isimler aras?nda yer ald?.
Sandri?nin yak?n arkada?lar?n?n, ?Ciao Gabriele, bug?nden itibaren art?k g?klerdeki bir meleksin? c?mlesinin yer ald??? bir pankart a?malar? da dikkati ?ekti.
Holiganlar?n, cenaze merasiminin d?zenledi?i kilise civar?ndaki duvarlara, g?venlik birimlerine ?fkelerini dile getiren sloganlar yazm?? olduklar? g?zlendi. Siyah spreyle yaz?lm?? sloganlarda, ?Gabriele?nin intikam? al?nacak? denilmekte.
Cenaze merasimi nedeniyle geni? g?venlik ?nlemleri de al?nd?. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net