Danimarka?da Rasmussen yeniden iktidar

Danimarka?da ?nceki g?n yap?lan milletvekili genel se?iminde, Ba?bakan Anders F. Rasmussen?in h?k?metteki merkez sa? koalisyonu ???nc? kez se?imi kazand?.


Danimarka?da ?nceki g?n yap?lan milletvekili genel se?iminde, Ba?bakan Anders F. Rasmussen?in h?k?metteki merkez sa? koalisyonu ???nc? kez se?imi kazand?. Rasmussen?in lideri oldu?u ?Liberal-Muhafazakar? koalisyonu ve ?rk?? m?ttefiki Danimarka Halk Partisi, 179 milletvekilinin bulundu?u parlamentoda 90 milletvekilli?i kazand?. Blokun ?nceki parlamentoda 94 milletvekili bulunuyordu. Liberal Parti, sand?ktan birinci parti olarak ??kmas?na ra?men 6 sandalye kaybetti.
Merkez sa? koalisyonun rakibi 40 ya??ndaki Sosyal Demokrat lider Helle Thorning-Schmidt?in ba??n? ?ekti?i muhalif partilerse 84 milletvekilli?i kazanabildi. Daha ?nce Ba?bakan Rasmussen?e tam destek verece?ini ilan eden, se?imlerin s?rpriz partisi ?Yeni ?ttifak Partisi? ise 5 milletvekili ??kard?.
K?r?lgan koalisyon
Se?im sonu?lar?n? ?Her ?ey, iktidar?n kendi yolunda devam etmesi gerekti?ine i?aret ediyor? diye kar??layan Rasmussen?i, koalisyon g?r??meleri s?ras?nda zor g?nler bekliyor. Zira Liberal-Muhafazakar koalisyon, ?imdiye kadar Danimarka Halk Partisi?nin deste?ine dayan?yordu. Ancak, bu deste?i de mutlak ?o?unluk i?in yeterli de?il. Bu nedenle Ramussen?in liderli?indeki koalisyonun, Filistinli bir g??men liderli?inde kurulan Yeni ?ttifak Partisi?nden destek istemesi bekleniyor.
Ancak g?zlemciler, Liberal-Muhafazakar koalisyonun, hem g??men kar??t? politikalar?yla bilinen Danimarka Halk Partisi, hem de bir g??men liderli?indeki Yeni ?ttifak Partisi?nin deste?ini almakta zorlanaca??n? ve b?ylesi bir ittifak?n istikrarl? olamayaca??n? s?yl?yor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net