?ok ??k?r

  • Temel bir aya?? yolda, bir aya?? kald?r?mda aksaya aksaya y?r?yordu. Durumu g?ren polis yakla??p sordu:


    Temel bir aya?? yolda, bir aya?? kald?r?mda aksaya aksaya y?r?yordu. Durumu g?ren polis yakla??p sordu: ?Hem?erim, bu kadar sarho? olmak i?in ne kadar i?tin? Temel: ?Ne m?nasebet memur bey... Sen penum sarho? oldu?umdan emin misun?? Polis:
    ?Nas?l y?r?yorsun ?yle? Bir aya??n kald?r?mda, di?eri yerde... Ancak sarho? b?yle y?r?r!?
    Temel sevin?le ellerini y?z?ne g?t?rd?:?Sa? olun memur bey! Penu o kadar rahatlatt?n?z ki... Do?rusu kendimi topal zannetmi?tum...?
    www.evrensel.net