DSP, Ecevit?i ziyaret etti

DSP Genel Ba?kan? Zeki Sezer ve partililer, DSP?nin 22. kurulu? y?l d?n?m? dolay?s?yla An?tkabir?i ziyaret etti.


DSP Genel Ba?kan? Zeki Sezer ve partililer, DSP?nin 22. kurulu? y?l d?n?m? dolay?s?yla An?tkabir?i ziyaret etti.
An?tkabir?deki t?rende Sezer, Misak? Milli Kulesi?ndeki An?tkabir ?zel Defteri?ne ?unlar? yazd?: ?B?y?k Atam; bug?n ?ulusalc? demokratik sol, Atat?rk??n yoludur? diyen ba?bakan?m?z merhum B?lent Ecevit?in bize en b?y?k miras? olan DSP?nin 22. kurulu? y?l d?n?m? nedeniyle huzurunday?z. DSP?liler olarak ulusumuza b?rakt???n cumhuriyeti ve onun de?erlerini g??lendirerek koruma g?revinden hi?bir zaman ?d?n vermeyece?iz. Laikli?i de inan?lara sayg? ?er?evesinde ya?atman?n en kararl? savunucular? olma g?revini her zaman s?rd?rece?iz. Bu ba?lamda ?a?da? uygarl?klar d?zeyini a?ma hedefine ula?man?n ve demokrasimizi daha da g??lendirmenin m?cadelesini de vermeye devam edece?iz. DSP?liler olarak seni minnetle, sevgiyle, sayg?yla, ?zlemle an?yoruz.?
Sezer ve beraberindekiler daha sonra eski ba?bakanlardan ve DSP?nin eski Genel Ba?kan? B?lent Ecevit?in Devlet Mezarl????ndaki kabrini ziyaret etti.
Sezer, burada yapt??? konu?mada da Ecevit?in nur i?inde yatmas? dile?inde bulundu. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net