Ka? Para Ka? trt1 22.55

Bir g?mlek?i d?kkan?n? i?leten, kendi halinde, s?radan, monoton bir ya?am s?ren Selim ve kar?s? Ayla?n?n hayat?na b?y?k bir para girer.


Bir g?mlek?i d?kkan?n? i?leten, kendi halinde, s?radan, monoton bir ya?am s?ren Selim ve kar?s? Ayla?n?n hayat?na b?y?k bir para girer. Para; evlenmi?, bo?anm??, bodrum kat?nda annesiyle ya?ayan, g?nd?zleri vitrin gezen ve d?? d?nyayla tek ili?kisi televizyon olan kom?ular? Nihal?i de etkiler. Ve k???k ya?ant?lar?na giren bu b?y?k paran?n, k???k bir su?u ve b?y?k bir trajediyi getirmesi ka??n?lmaz bir hal al?r. ?nan?lar?n, de?erlerin, kriterlerin birer birer kay?p gitti?i g?ndelik hayat?m?zda, kaybolan her ?eyin yerini alan paran?n etraf?ndaki bu film, para i?in yapabileceklerimizin bir s?n?r? olup olmad??? sorusunu da akla getiriyor.
www.evrensel.net