Rusya G?rcistan?dan askerlerini ?ekti

Rus General Alexei Maslov, G?rcistan?daki Rus askerlerinin ?ekilmesi s?recinin tamamland???n? ve bu ?lkede askerlerinin kalmad???n? s?yledi.


Rus General Alexei Maslov, G?rcistan?daki Rus askerlerinin ?ekilmesi s?recinin tamamland???n? ve bu ?lkede askerlerinin kalmad???n? s?yledi. Rus ?tar-Tass haber ajans?n?n haberine g?re General Alexei Maslov, G?rcistan?daki t?m Rus askerlerinin ?ekildi?ini, sadece Abhazya?da bar?? g?c? askerlerinin kald???n? kaydetti.
G?rcistan?dan a??klama yok
G?rcistan Savunma Bakanl????ndan, Maslov?un s?zleriyle ilgili herhangi bir a??klama yap?lmad??? belirtildi.
1991?den beri G?rcistan?da ?slenen Rus askerlerinin son b?l?m?n?n de ?lkeden ayr?lmas?, Rusya-G?rcistan aras?nda s?rekli gerilim yaratan sorunlar?n ba??nda yer al?yor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net