As?l ihanet eden AKP oldu

Diyarbak?r?da grevde olan Telekom i??ilerinden AKP?ye oy verenler pi?man. ???iler, bundan sonra sonunda ?l?m olsa da AKP?ye oy vermeyeceklerini s?ylediler.


Diyarbak?r?da grevde olan Telekom i??ilerinden AKP?ye oy verenler pi?man. ???iler, bundan sonra sonunda ?l?m olsa da AKP?ye oy vermeyeceklerini s?ylediler.
Mehmet Y?ld?z (Telekom i??isi): Ben bu h?k?metin de bu i?in i?inde oldu?unu d???n?yorum. Ekonomi bakan? olsun, ula?t?rma bakan? olsun, bu i?e duyarl? olabilirlerdi. ???iye sahip ??kabilirlerdi. Bu i?in buraya kadar gelmesine engel olabilirlerdi. Maalesef bizi kaderimizle ba? ba?a b?rakt?lar. Ben art?k hayatta sonu ?l?m de olsa AKP?ye oy vermem.
?mer Tan (Telekom i??isi): Maalesef kanuna ra?men grev k?r?c?l???na devam ediyorlar. ??verene hak hukuk varken, bu i??inin hakk? hukuku nerede? Bu h?k?met, bu iktidar nerede? Bunlar? g?rm?yor mu? Ben hem 2002 se?iminde hem de 2007 22 Temmuz se?imlerinde AKP?ye oy verdim. Ben Erganiliyim. AKP Ergani?de en y?ksek oyunu ald?. Bizim aileden 50 ki?i AKP?ye oy verdi. Diyarbak?r?da Telekom i??ilerinin y?zde 90?? AKP?ye oy verdi. Ben AKP?nin ?l?ml? bir parti oldu?unu; sava?a kar??, operasyonlara kar?? oldu?unu biliyordum. CHP?ye g?re daha iyi niyetlidir, daha akl?selimdir diye verdik oyumuzu. ???i d??man? oldu?unu bilmiyordum. M?sl?man bir parti biliyordum. Biz 1 ayd?r grevdeyiz. Bir tek AKP?li gelip bizi sormad?. Ama maalesef biz, AKP?nin ihanetine u?rad?k. ?ktidar olmas?na ra?men hakk?m?z? hukukumuzu korumad?. (?Diyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net