?Oger?e ba?l? gibi ?al???yorlar

Konak Belediye Ba?kan? Muzaffer Tun?a?, Telekom grevindeki i??ileri ziyaret etti.


Konak Belediye Ba?kan? Muzaffer Tun?a?, Telekom grevindeki i??ileri ziyaret etti. Telekom ?l M?d?rl????ne gelen Tun?a?, Telekom i??ilerine y?nelik yalan ve iftiralar?n s?z konusu oldu?unu belirterek, ?Her t?rl? deste?e haz?r?z. Kutluyorum ve ba?ar?lar diliyorum? dedi.
Haber-?? ?zmir ?ube Ba?kan? Kemal ?l?io?lu da grev k?r?c?l??? ile ilgili olarak 250?ye yak?n dosya haz?rlad?klar?n?, ancak hi?bir yerden ses gelmedi?ini belirtti. ?l?io?lu, h?k?metin ve emniyet yetkililerinin Oger Telekom?un bir kurumu gibi hareket ettiklerini ifade etti.
EMEP?ten Haber-???e destek ziyareti
EMEP ?zmir ?l Ba?kan? Hasan H?seyin Evin ve beraberindeki partililer de ?ube Ba?kan? Kemal ?l?io?lu ile bir araya geldi. ?l?io?lu, Emek Partisi?nin Telekom grevi ile ilgili bildiriler i?in te?ekk?r etti. EMEP ?l Ba?kan? Evin de, ?Eme?in haklar?n?n savunulmas? noktas?nda elimizden geleni yapma gayretindeyiz? dedi.
?te yandan Haber-?? Sendikas? ?zmir ?ube Ba?kan? Kemal ?l?io?lu hakk?nda, T?rk Telekom A? taraf?ndan Cumhuriyet Ba?savc?l????na verilen ?ikayet dilek?esi ile ilgili kovu?turulmaya yer olmad???na karar verildi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net