cuma

  • Adam?n biri ?lm??, o?lu cenaze namaz?nda hocan?n yan?na gidip ?Hoca efendi babam cuma g?n? ?ld?,


    Adam?n biri ?lm??, o?lu cenaze namaz?nda hocan?n yan?na gidip ?Hoca efendi babam cuma g?n? ?ld?, bunun i?in cennete gider de?il mi?? demi?. Hoca efendi de bunun ?zerine biraz d???n?p ?Senin baban hat?rlad???m kadar?yla i?ki i?iyordu, de?il mi?? diye sormu?. O?ul: ?Evet ama cuma g?n? ?ld??? i?in cennete gider de?il mi?? Hoca: ?Zina da yap?yordu san?r?m?? O?ul: ?Evet ama cuma g?n? ?ld? ya hocam!? Hoca: ?Kul hakk? yiyip insanlara k?t? davran?yordu de?il mi?? O?ul: ?Evet ama hocam cuma g?n? ?ld? yaa!?
    Hoca art?k iyice sinirlenerek: ?Hakl?s?n yavrum, cuman?n hat?r?na o g?n babana dokunmazlar, ama cumartesi g?n?...?
    www.evrensel.net