Diyarbak?r?da askerler?tek millet? slogan?yla y?r?d?

Mustafa Kemal Atat?rk??n Diyarbak?r?a geli?inin 70. y?l d?n?m? nedeniyle yap?lan t?ren, askerlerin ?tek millet?, ?tek dil? sloganlar?na sahne oldu. Diyarbak?r Gar??nda d?zenlenen t?rende, Atat?rk??n Diyarbak?r?a trenle geli?i temsili olarak canland?r?ld?.


Mustafa Kemal Atat?rk??n Diyarbak?r?a geli?inin 70. y?l d?n?m? nedeniyle yap?lan t?ren, askerlerin ?tek millet?, ?tek dil? sloganlar?na sahne oldu. Diyarbak?r Gar??nda d?zenlenen t?rende, Atat?rk??n Diyarbak?r?a trenle geli?i temsili olarak canland?r?ld?.
Folklor g?sterisinin ard?ndan, Vali H?seyin Avni Mutlu, 2. Taktik Hava Kuvvet Komutanl??? Kurmay Ba?kan? Tu?general Ayhan G?m??, 16. Mekanize Tugay Komutan? Tu?general Birol Erdem, ??renciler, askeri bando e?li?inde ?stasyon ve Ekinciler caddelerinden ge?erek An?t Park?a kadar y?r?d?.
Y?r?y?? s?ras?nda mar?lar okuyan askeri t?ren tak?m?, ?Tek bayrak, tek devlet, tek millet, tek dil?, ?Bayrak inmez, vatan b?l?nmez?, ??ehitler ?lmez, vatan b?l?nmez? ve ?Ne mutlu T?rk?m diyene? ?eklinde sloganlar att?. T?ren, An?t Park?taki Atat?rk An?t??na ?elenk konmas?yla sona erdi. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net