DTP?li vekillere kad?nlardan destek

DTP milletvekillerine y?nelik y?r?t?len karalama kampanyas?na Adana?daki kad?n kurulu?lar?ndan tepki geldi.


DTP milletvekillerine y?nelik y?r?t?len karalama kampanyas?na Adana?daki kad?n kurulu?lar?ndan tepki geldi.
?HD Adana ?ubesi?nde bir araya gelen ?HD, EMEP, D?P Giri?imi, ESP, KKD, SFK, D?KH, YD? ?a?r? ve Tekstil-Sen ad?na konu?an Reyhan Kay??l?, DTP milletvekillerinin hedef tahtas?na konuldu?unu belirtti. K?rt halk?n?n siyasi ve demokratik haklar?n?n tan?nmas? temelinde bar??? hayk?rmaya devam edeceklerini belirten Kay??l?, DTP milletvekilleri ve K?rt kad?nlar?yla dayan??ma i?erisinde olacaklar?n? vurgulad?. (Adana/EVRENSEL)
www.evrensel.net