Telekom?da ?ok numaralar var!

Do?u Akdeniz Bili?im, Bilgi ve ?leti?im Teknolojileri Fuar? ?nceki g?n a??ld?. T?YAP Adana Kongre ve Sergi Saray??nda bulunan fuar?n a??l???n?, Adana Valisi ?lhan At?? ve B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Ayta? Durak yapt?.


Do?u Akdeniz Bili?im, Bilgi ve ?leti?im Teknolojileri Fuar? ?nceki g?n a??ld?. T?YAP Adana Kongre ve Sergi Saray??nda bulunan fuar?n a??l???n?, Adana Valisi ?lhan At?? ve B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Ayta? Durak yapt?. Fuar?n ana sponsorlu?unu, 26 bin i??isi grevde olan T?rk Telekom?un yapmas? ise dikkat ?ekti.
Grevi sonland?rmak i?in bin bir t?rl? yola ba?vuran Telekom patronlar?, fuar sloganlar?n? ?T?rk Telekom?da ?ok numaralar var? olarak belirlediler. Fuarda stand a?an fuar?n ana sponsoru T?rk Telekom, ?T?rk Telekom?da ?ok numaralar var? el bildirileri ile fuara gelenlere ??tibar?n?z? art?r?n? diyerek m??terilerine daha iyi hizmet sunaca??n? iddia etti.
D?rt g?n boyunca 70 ?irketin, 500 markay? binin ?zerinde ?r?nle tan?taca?? Do?u Akdeniz Bili?im, Bilgi ve ?leti?im Teknolojileri Fuar??n?n a??l???nda konu?an T?YAP ?nterpro Fuarc?l?k A? (T?FA?) Genel M?d?r? Erdem ?zel, a??lan fuar ile b?lge ekonomisinin geli?ece?ini s?yledi.
Adana B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Ayta? Durak ise fuar?n, gen?lerin yararlanabilece?i bir fuar oldu?unu ifade etti.
Vali ?lhan At?? ise bili?im teknolojisinin d?nyada ?nem kazanan bir de?er oldu?unu belirterek, gelecekte sava?lar?n bili?im ve ileti?im teknolojilerinden kaynaklanaca??n? ileri s?rd?. At??, bu teknolojilerde ilerleyen ?lkelerin gelecekte efendi, geri kalanlar?n ise k?le toplumu olaca??n? iddia etti. (Adana/EVRENSEL)
www.evrensel.net