Zaman?daki reklam tart??ma yaratt?

Zaman?da yay?nlanan bir reklam, ?T?rbana alternatif aray??? ba?lad?? yorumlar?na yol a?t?.


Zaman?da yay?nlanan bir reklam, ?T?rbana alternatif aray??? ba?lad?? yorumlar?na yol a?t?.
Fethullah G?len?e yak?nl??? ile bilinen Zaman gazetesi?nde d?n yay?nlanan bir reklam, olduk?a dikkat ?ekti. G?ne? gazetesinin man?etten ?Ba?lama Zaman??? diye verdi?i reklam, bir e?arp firmas?na aitti.
Gazetenin ikinci sayfas?n?n neredeyse tamam?n? kaplayan reklam?, e?arp firmas? Aranc?a verdi. Reklamda, ba??n?, sa??n ?ne d?k?len kak?l?n? a??kta b?rakan ?geleneksel? tarzda ?rtm?? bir mankenin resmi kullan?ld?. Reklamda ?Gen?lik g?ne?i y?kseliyor? gibi anlaml? bir slogan da kullan?ld?.
G?ne??in haberinde ?u yoruma yer verildi: ?Siyasetini ?ho?g?r?? tezi ?zerine kuran Fethullah G?len?in Zaman??ndaki bu reklam, t?rban? ?siyasal ?slam??n simgesi? olarak g?ren laik kesimdeki direnci k?racak aray???n ilk ad?m? olarak yorumland?. Radikal dinci kesimden ne tepki alaca?? ise merak konusu oldu.? (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net