2008 i?in son kozlar

A Milli Futbol Tak?m?, 2008 Avrupa Futbol ?ampiyonas? grup elemelerindeki 11. ma??nda bug?n deplasmanda Norve? ile kozlar?n? payla?acak.


A Milli Futbol Tak?m?, 2008 Avrupa Futbol ?ampiyonas? grup elemelerindeki 11. ma??nda bug?n deplasmanda Norve? ile kozlar?n? payla?acak. Saat 20.00?de ba?layacak ve Kanal D?den naklen yay?nlanacak kar??la?may? Alman hakem Markus Merk y?netecek.
Bug?nk? ma? ?ncesinde grupta 25 puanla lider olan Yunanistan, finallere kat?lmay? garantilemi? durumda. ?kinci s?rada yer alan Norve??in 20, ???nc? durumda bulunan T?rkiye?nin ise 18 puan? var.
Bug?nk? kar??la?ma, 2008 y?l?nda ?svi?re ve Avusturya?n?n ortakla?a d?zenleyece?i 13. Avrupa ?ampiyonas? Finalleri?ne (C) Grubu?ndan kat?lacak ikinci tak?m? belirlemesi a??s?ndan ?ok b?y?k ?nem ta??yor.
T?rkiye, bug?n Norve??e yenilmesi durumunda, grup ma?lar?n?n tamamlanmas?na 1 ma? kala Avrupa ?ampiyonas??na kat?lma ?ans?n? yitirecek. Beraberlikte ise Norve? avantaj?n? korumu? olacak ve T?rkiye?nin ?ans? mucizelere kalacak.
Avantaj Norve??te
Grupta son ma?larda T?rkiye ve Norve?, hi?bir iddias? bulunmayan ekiplerle kar??la?acak. T?rkiye?nin ?stanbul?da Bosna-Hersek, Norve??in de deplasmanda Malta ile kar??la?aca?? g?z ?n?nde al?nd???nda, avantaj?n Norve??te oldu?u g?r?l?yor.
T?rkiye bug?nk? m?cadeleden galip ayr?ld??? takdirde ise finallere kat?lma yolunda ?ok b?y?k bir avantaj elde edecek.
(A) milliler, bu durumda, 21 Kas?m?da Ali Sami Yen Stad??nda Bosna-Hersek?i de ma?lup ederse, Norve??in Malta ile olan ma??n?n sonucunu beklemeden, 2008 Avrupa ?ampiyonas? Finalleri?ne kat?lmaya hak kazanacak.
2002?den sonra d????
Ancak, bug?n al?nacak galibiyet d???ndaki bir sonu?ta, T?rk futbolunun milli tak?mlar baz?nda son y?llardaki d????? s?recek.
2002 y?l?nda G?ney Kore ve Japonya?n?n ev sahipli?i yapt??? 17. D?nya Kupas? Finalleri?nde ???nc? olarak, tarihi bir ba?ar?ya imza atan T?rkiye, bu organizasyonun ard?ndan d?zenlenen iki b?y?k ?ampiyonada da yer alamam??t?.
2004 y?l?nda Portekiz?de d?zenlenen Avrupa ?ampiyonas? Finalleri?ne, baraj ma?lar?nda Letonya?ya elenerek gidemeyen T?rkiye, Almanya?n?n ev sahipli?indeki 2006 D?nya Kupas? Finalleri?nde ise bu kez ?svi?re?ye baraj ma?lar?nda tak?larak kat?lamam??t?.
Son 8 ma?ta 1 galibiyet
2008 y?l?nda Avusturya ve ?svi?re?nin ortakla?a d?zenleyecekleri 13. Avrupa Futbol ?ampiyonas? Finalleri?ne kat?labilmek i?in, bug?nk? eleme ma??nda Norve??i deplasmanda yenmek zorunda olan T?rkiye, son d?nemde galibiyete hasret kald?. Milli Tak?mlar Teknik Direkt?r? Fatih Terim y?netimindeki (A) Milli Futbol Tak?m?, resmi ve ?zel son 8 ma?ta yaln?zca 1 kez galip gelebildi. T?rk Milli Tak?m?, bu s?re i?indeki ma?lardan 3??n? yitirirken, 4??nde berabere kald? ve yaln?zca Macaristan?? yenebildi.
Norve? ile 9. bulu?ma
T?rkiye ile Norve? (A) milli futbol tak?mlar?, bug?n Oslo?da yapacaklar? ma?la birlikte, 9. kez kar?? kar??ya gelecek.
Grupta Yunanistan??n ard?ndan finallere gidecek ikinci tak?m? belirlemesi a??s?ndan ?ok b?y?k ?nem ta??yan ma? ?ncesi T?rk Milli Futbol Tak?m?, Norve? ile bug?ne dek yapt??? 8 ma?tan 3??n? kazan?rken, 3 kez yenildi, 2 ma?ta da berabere kald?.
Ay-y?ld?zl? ekip, Norve??e geride kalan 8 ma?ta toplam 9 gol atarken, kalesinde ise 14 gol g?rd?.
T?rkiye ile Norve? (A) milli futbol tak?mlar?, ba?kent Oslo?da ise 4. kez kar?? kar??ya gelecek. Ay-y?ld?zl? ekip, Oslo?da daha ?nce yapt??? 3 ma?tan 1?ini kazand?, 1?ini kaybetti, 1?inde de berabere kald?.
Milli tak?m?n 441. s?nav?
(A) Milli Futbol Tak?m?, bug?nk? Norve? ma??yla tarihinde 441. s?nav?na ??kacak.
T?rk Milli Futbol Tak?m?, 84 y?ll?k tarihinde, 230?u resmi, 210?u ?zel olmak ?zere geride kalan toplam 440 ma?ta, 151 galibiyet, 105 beraberlik al?rken, 184 kez de rakiplerine yenildi. Milliler, bu ma?larda toplam 562 gol atarken, kalesinde 683 gol g?rd?. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net