??rencilere bask?lar artt?

?anakkale?de Y?K??n kurulu?unu protesto etmek isteyen ?anakkale Onsekiz Mart ?niversitesi (?OM?) ??rencilerine ?iddet uygulayan polisin, ??rencilere psikolojik bask? da yapt??? iddia edildi.


?anakkale?de Y?K??n kurulu?unu protesto etmek isteyen ?anakkale Onsekiz Mart ?niversitesi (?OM?) ??rencilerine ?iddet uygulayan polisin, ??rencilere psikolojik bask? da yapt??? iddia edildi.
F.O. adl? ?niversite ??rencisi, okul ??k???nda ?niversitenin kap?s?nda kendisini bekleyen sivil polislerin, kimlik sorarak tehdit etti?ini s?yledi. D??ar?da ve ?niversite i?inde sivil polislerin kendisini takip etti?ini belirten A. adl? ??renci ise sivil polislerin; ?B?rak?n sa? sol ayaklar?n?, gidin kar? k?zla u?ra??n, biz zaman?nda u?ra?mad?k pi?man?z? dedi?ini belirtti.
Sivil polisler tehdit ediyor
Sivil polislerin tehdidine maruz kalan di?er ??renci B.M. ise E?itim Fak?ltesi ?n?nde ?l?mle tehdit edildi?ini belirtti. T?m bu bask?lar?n s?nav d?neminde olmas?n?n tesad?f olmad???n? s?yleyen B.M, kendilerine gelecek herhangi bir zarardan Buras? ?anakkale Gazetesi?nin ve Emniyet M?d?rl????n?n sorumlu oldu?unu belirtti. E?itim Fak?ltesi ??rencisi O.?. adl? di?er ??renciye de ?0555 852 .. ..? numaral? telefondan tehdit ve k?f?r i?eren mesaj g?nderildi. O.?, mesaj? savc?l??a g?t?r?p su? duyurusunda bulundu?unu belirtti. (?anakkale/D?HA)
www.evrensel.net