Bar?? Meclisi toplan?yor

T?rkiye Bar?? Meclisi, ikinci toplant?s?n? Ankara?da ger?ekle?tirecek. Son geli?melerin tart???laca?? toplant?da, t?z?k ve program resmile?tirilecek.


T?rkiye Bar?? Meclisi, ikinci toplant?s?n? Ankara?da ger?ekle?tirecek. Son geli?melerin tart???laca?? toplant?da, t?z?k ve program resmile?tirilecek.
?lk toplant?s?n? ?1 Eyl?l D?nya Bar?? G?n??nde ger?ekle?tiren T?rkiye Bar?? Meclisi bug?n Ankara?da ikinci defa bir araya geliyor. Son d?nemde artan operasyonlar ve ge?mi? ?al??malar?n de?erlendirmesinin yap?laca?? toplant?da, gelece?e ili?kin planlama ??kar?lacak. Meclisin t?z?k ve program?n?n resmile?ece?i toplant?ya bas?n mensuplar? al?nmayacak. Toplant?, Ho?g?r D???n Salonu?nda saat 10.00?da ba?l?yor.
Meclis sekretaryas?
T?rkiye Bar?? Meclisi Sekreteryas? ?u isimlerden olu?uyor: ?Abdullah Kahraman, Abdurrahman Da?demir, Ak?n Birdal, Ayd?n ?ubuk?u, Ayhan Bilgen, Co?kun ?sterci, Ender ?mrek, G?ltekin Y?cesan, G?lten U?ar, Hakan Tahmaz, ?mam Canpolat, Mehmet Cengiz G?le?, Mehmet ?irin Tun?, Metin Bakkalc?, Mustafa Kahya, Nazan ?st?nda?, Nusret Do?ruak, Orhan Miro?lu, Seydi F?rat, Sezgin Tanr?kulu, ?ebnem Korur Fincanc?, ?inasi Haznedar, Y?ld?r?m Kaya, Y?cel Sayman ve Y?ksel Mutlu.? (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net