Tecav?z kurban?na ?ifte zul?m!

Suudi Arabistan ?eriat Mahkemesi, toplu tecav?z kurban? bir kad?na, ?davay? bas?na ta??mas?? gerek?esiyle hapis cezas? verilmesine ve daha ?nce verilen k?rba? cezas?n?n ise iki kat?ndan daha fazla olmak ?zere art?r?lmas?na karar verdi.


Suudi Arabistan ?eriat Mahkemesi, toplu tecav?z kurban? bir kad?na, ?davay? bas?na ta??mas?? gerek?esiyle hapis cezas? verilmesine ve daha ?nce verilen k?rba? cezas?n?n ise iki kat?ndan daha fazla olmak ?zere art?r?lmas?na karar verdi. Suudi ?Arap News? gazetesinde yer alan haberde, kad?nlar?n, kendi erkek akrabalar?n?n d???ndaki erkeklerle toplum i?ine ??kmas?n?n yasak oldu?u Arabistan?da, ?akrabas? olmayan bir erkek ile ayn? arabada oturdu?u? gerek?esiyle tecav?z kurban? kad?na daha ?nce verilen 90 k?rba? cezas?n?n 200 k?rbaca ??kar?ld??? belirtildi. Gazete, kad?n?n avukat?n?n da davaya bakmas?n? yasaklayan mahkemenin, avukat?n lisans?na el koydu?unu belirtti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net