42 madenci zehirlendi

Gelik?te DE-KA Madencilik isimli ?zel k?m?r oca??nda ?al??an 42 maden i??isi, yedikleri yemekten zehirlendi.


Gelik?te DE-KA Madencilik isimli ?zel k?m?r oca??nda ?al??an 42 maden i??isi, yedikleri yemekten zehirlendi. Maden i??ileri, hastanede tedavi alt?na al?nd?. Madende ?nceki g?n gece vardiyas?nda ?al??an i??ilere, ak?am yeme?inde sebzeli t?rl?, makarna ve ayran verildi. ???iler daha sonra yeralt?na ?al??maya indi. 80 i??iden 42?si sabah saatlerinde mide bulant?s? ve ba? a?r?s? ?ikayetiyle Zonguldak Atat?rk Devlet Hastanesi?ne kald?r?larak tedavi alt?na al?nd?. Yap?lan ilk tetkiklerde, i??ilerin, yedikleri yemeklerden zehirlendikleri belirlendi. Polis, soru?turma ba?latt?. (Zonguldak/EVRENSEL)
www.evrensel.net