?Kre?ime dokunma!?

?zmir?de Sosyal G?venlik Kurumu?na ba?l? tek kre? olan Narl?dere kre?inin k???lt?lerek kapat?lmak istenmesi kamu emek?ileri taraf?ndan protesto edildi.


?zmir?de Sosyal G?venlik Kurumu?na ba?l? tek kre? olan Narl?dere kre?inin k???lt?lerek kapat?lmak istenmesi kamu emek?ileri taraf?ndan protesto edildi.
BES ?zmir ?ubesi ?yesi kamu emek?ilerinin, Konak Emekli Sand??? ?n?nde yapt??? eylemde konu?an ?ube Ba?kan? Musa Sever, Narl?dere kre?inde s?zle?meli personelin i?ten ??kar?larak hizmet kalitesinin d???r?ld???n? belirtti.
Narl?dere kre?ine sonuna kadar sahip ??kacaklar?n? vurgulayan Sever, kre?in t?m kamu emek?ilerine hizmet verecek duruma getirilerek ya?at?lmas? gerekti?ini belirtti.
Sever ayr?ca, SSK, Ba?-Kur, Emekli Sand??? gibi t?m sosyal g?venlik kurumlar?n?n Konak ve ?evresinde bulundu?unu hat?rlatarak, ?Sendikam?z?n k?sa bir s?re ?nce ger?ekle?tirdi?i anketten kre?in acil bir ihtiya? oldu?u ortaya ??km??t?r. Konak merkezli bir kre? istiyoruz? dedi.
Kre?in i??i ve kamu emek?ilerinin en az, ?al??ma ya?am? kadar eski bir talebi ve hakk? oldu?unu ifade eden Sever, Anayasal bir hak olan kre? hakk?na sonuna kadar sahip ??kacaklar?na dikkat ?ekti. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net