helal

  • Bir g?n kahve cemaati kahvede otururken biri ??k?p ?Aran?zda kar?s?ndan korkan varsa aya?a kalks?n!?


    Bir g?n kahve cemaati kahvede otururken biri ??k?p ?Aran?zda kar?s?ndan korkan varsa aya?a kalks?n!? der. Herkes aya?a f?rlar. Fakat bir adam sandalyesine yay?larak oturmaya devam eder. Kahvedeki herkes adama d?nerek ?Helal olsun birader! Bunu nas?l ba?ar?yorsun?? diye sorar. Adam ?O y?zden de?il. Kar?m?n ad?n? duyunca dizlerimin ba?? ??z?l?yor? diye cevap verir.
    www.evrensel.net