Yorgunluk da alkol kadar tehlikeli

?ngiltere?de yap?lan bir ara?t?rmada, yorgun ve uykusuz araba kullanman?n i?kili araba kullanmak kadar tehlikeli oldu?u belirlendi.


?ngiltere?de yap?lan bir ara?t?rmada, yorgun ve uykusuz araba kullanman?n i?kili araba kullanmak kadar tehlikeli oldu?u belirlendi. Daily Mail gazetesinin internet sitesindeki habere g?re, ?What Car?? dergisinin yapt?rd??? testlerde, uykusuz bir s?r?c? yasal alkol s?n?r?n?n ?zerinde alkol alan s?r?c? kadar k?t? durumda ??kt?.
Crowthorne?daki Ula??m Ara?t?rma Laboratuvar??ndaki testlerde, bir dene?in gece 03.00?e kadar uyumas?na izin verilmezken, di?erine gece boyunca yasal limitlerin 4 kat? alkol verildi. Denekler belli aral?klarla laboratuvardaki sim?lat?re girdi.
Test sonucunda, sim?lat?rde i?kili araba kullanan dene?in, hen?z yasal alkol limitini d?rtte bir oran?nda a?m??ken bile ?n?ndeki otomobille aras?na sabit bir mesafe koyma yetene?inin y?zde 25 oran?nda azald??? g?r?ld?.
Uykusuz dene?in ise saat 02.00?de ?n?ndeki ara?la aras?na sabit bir mesafe koyma yetene?inin y?zde 39 oran?nda azald??? tespit edildi. Alkoll? dene?in ?n?ndeki ara?la aras?na sabit bir mesafe koyma yetene?i, yasal limitin iki kat? kadar i?ti?indeyse y?zde 49 oran?nda d??t?. (TOPLUM-YA?AM)
www.evrensel.net