ABD?de ?rk??l?k kar??t? g?steri

ABD?nin ba?kenti Washington?da binlerce siyah, federal yetkililerden ?rk?? su?lara kar?? daha sert cezalar al?nmas? talebiyle g?steri d?zenledi.


ABD?nin ba?kenti Washington?da binlerce siyah, federal yetkililerden ?rk?? su?lara kar?? daha sert cezalar al?nmas? talebiyle g?steri d?zenledi. Son zamanlarda bir?ok gen? siyah Amerikal?n?n polis taraf?ndan ?ld?r?lmesi ya da s?rekli g?zalt?na al?nmalar?n? protesto etmek isteyen binlerce ki?inin g?sterisini d?zenleyenlerden, medeni haklar m?cadelesi lideri Al Sharpton, ?Amerikan h?k?meti kendi vatanda?lar?n? korumal?d?r ve bu duruma m?dahale etmelidir? dedi. G?stericiler, Adalet Bakanl????na do?ru y?r?y??e ge?erken, ?Adalet olmazsa bar?? da olmaz? sloganlar? att?. Amerikan Federal Soru?turma B?rosu (FBI) rakamlar?na g?re, 2005?te ABD?de 4 bin 700 civar?nda ?rk?? su? i?lendi, bunlardan da y?zde 68?i siyahlara kar??yd?. 2006 y?l? verilerinin yar?n yay?mlanmas? bekleniyor. ?lkede en son ?Jena 6? diye an?lan 6 siyah gen?, ?rk?? yarg?lamayla y?z y?ze kalm??t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net